Transitie initiatieven

In Nederland wordt hard gewerkt aan allerhande transitieopgaven. Op deze pagina houden we bij welke initiatieven er al zijn. Er is hier een karrevracht aan goede ideeën, kennis en informatie te vinden als je geïnspireerd wil worden! De focus ligt op duurzaamheid in de bredere zin.

 • Youtopialab – Stel, je bent de leider van een land, hoe zou het eruit zien? Dat is youtopia. Het is toekomstdenken vanaf de basis. Want als je helder hebt wat je wilt, wil je er ook naartoe.
 • Transitie Nederland (voorheen Transition Towns) – Het Transition Towns (TT) -concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.
 • Platform DSE – voor de Grote Transitie naar een Duurzame en Solidaire Economie
 • De Grote Transitie – Wij willen een sociale en duurzame samenleving
 • Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) – DRIFT ziet de kansen en de urgentie voor fundamentele vernieuwing richting een duurzame samenleving. DRIFT heeft het inzicht, het lef en de ervaring om mensen, steden, bedrijven en sectoren hierbij te ondersteunen. DRIFT heeft het sociaal experiment Nederland na Corona opgestart, wat daarna is overgegaan in o.a. de Transitiemotor.
 • De Transitiemotor – een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame toekomst stimuleren en al voorleven, op allerlei vlakken.
 • Veerhuis Varik – Doe- en kennishuis voor een nieuwe economie. In een nieuwe economie die jij voor ogen hebt is er een goede balans tussen sociaal maatschappelijk en ecologisch welzijn. Je vindt dit normaal en je zou wensen dat het gangbaar was.
 • Nature 2.0 – Nature 2.0 is a community, a community of communities even, of explorers of unforeseen possibilities and opportunities in exponential growing technology. We consist of creatives, developers, engineers, dreamers and many more.
 • Maatschapwij – Maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, (economische) ongelijkheid en polarisatie worden snel groter. Bestaande systemen zijn niet opgewassen tegen de snelle technologische en ecologische veranderingen. Grote transities zijn hard nodig. Daarin zouden politiek en bedrijfsleven een belangrijke voortrekkersrol moeten vervullen. Soms gebeurt dat al, gelukkig steeds vaker. Maar het succes van die transities valt of staat bij maatschappelijk draagvlak.
 • Club van Wageningen – Het energienetwerk, met alle huishoudens en industrie als deelnemende prosumers, wordt dus een compleet nieuw soort markt. Een markt draaiend op digitale platformen met een sleutelrol voor data…Wij vinden het belangrijk dat deze digitale markt een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare digitale energiemarkt wordt.
 • Stichting 2030 – Wij brengen Nederland in beweging om de Sustainable Development Goals te bereiken
 • Our New Economy (ONE) – wil ons denken over de economie fundamenteel veranderen
 • Ontgroei – The Dutch Degrowth Platform is a recently established hub that is open to anyone interested in the degrowth movement
 • Wellbeing Economy – WEAll is a collaboration of organisations, alliances, movements and individuals working towards a wellbeing economy, delivering human and ecological wellbeing.
 • Doughnut Economy – The Doughnut of social and planetary boundaries is a playfully serious approach to framing that challenge, and it acts as a compass for human progress this century.
 • Betekeniseconomie – De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenis-geving steeds meer het menselijk gedrag bepaalt.
 • Sustainable Finance Lab – Doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen wij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.
 • Economy for the Common Good – We werken aan een economie en een samenleving die meer welzijn brengen voor iedereen in plaats van alleen maar voor een kleine groep. Aan een manier van werken en leven die de planeet, de natuur en het klimaat beschermt voor komende generaties
 • Economy transformers – Verlang je ook naar een mens- en Aarde-waardige samenleving en economie? Bij ons vind je ideeën en praktijken in de vorm van cursussen, trainingen en bedrijfsbegeleiding. Zodat jij mee kunt bouwen aan een menswaardige samenleving en economie.
 • Future of Capitalism – Over the past century, the capitalist model of the free market economy has demonstrated to be an effective vehicle to create wealth. However, in today’s globalised world, the downsides of this model have become more and more obvious: ecological decay, increasing inequality worldwide, financialisation, inadequate resource allocations and a new geopolitical power balance. The credit crisis of 2008, and more recently, the coronacrisis, have further exposed these issues.
 • https://www.possible.today/ – Possible Today Foundation werkt aan een nieuwe economie. Een mensgerichte variant. In diverse projecten werken we samen. Met mensen. Voor mensen. De wereld verandert. Possible Today Foundation biedt manieren om die transitie veerkrachtig in te gaan met z’n allen. Zodat daadwerkelijk iedereen kan meedoen. Wij halen drempels weg voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een groenere en socialere wereld.

 

Ken je andere initiatieven die in dit rijtje nog ontbreken? Deel het met ons dan voegen we ze toe!