Toekomst

Binnen Duurzaam Drimmelen kijken we niet alleen naar wat we vandaag allemaal al kunnen bereiken op duurzaamheid gebied. We volgen ook graag de langere termijn ontwikkelingen waarmee we nog meer impact kunnen creëren op termijn.

Visie

Het kapitalisme heeft ons in de afgelopen eeuwen veel materiële welvaart gebracht. Maar ten koste van wat? Ons welzijn? Sinds ongeveer 1960 is Nederland een over ontwikkeld land geworden, waarin welzijn niet langer meegroeit welvaartsgroei, sterker nog: het welzijn daalt zelfs de laatste jaren.

We komen er nu achter dat het huidige systeem niet lang meer houdbaar is. We lopen tegen de grenzen aan van de groei. We mogen toekomstige generaties niet opzadelen met de negatieve gevolgen van onze welvaart.

De samenleving zit veelal gevangen in het huidige op economisch gewin gerichte systeem. De overheid heeft steeds meer moeite om de regie te houden. Het zijn daarom vooral de burgers zelf die zich moeten gaan ontfermen over hun leefomgeving. Niet alleen de markt, het bedrijfsleven of de overheid, maar ook de burgers zijn nu aan zet

In Drimmelen willen we hiermee aan de slag. Centraal in onze visie staat: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en zorg voor de toekomstige generaties.

We geloven dat we het meest kunnen bereiken als we samenwerken; dromers, denkers en doeners, jong en oud, theoretische en praktische mensen. We geloven ook dat we voor het beste resultaat ‘de energie moeten volgen’ in plaats van werken volgens bestaande structuren. We hanteren het leidende principe: iedereen beter, niemand rijk! We moeten gewoon beginnen; hier, nu, in Drimmelen en we geloven dat we dat in eerste instantie dorpsgericht moeten doen.

Maar waar gaan we dan mee beginnen? De huidige denk-, beleids- en werkkaders zijn sterk domein- en aanbiedersgericht. Dat werkt ‘vervreemding’ van groepen mensen in de hand. We willen breed insteken omdat we zien dat alles met alles samenhangt. We zien kansen op het brede gebied van deeleconomie, energietransitie, voedselvoorziening, klimaatadaptatie en zorg. Maar waar ‘de energie’ zit moet nog worden onderzocht.

Als intrinsiek gemotiveerde burgers willen we zelf graag initiatieven ontplooien. We stellen ons daarbij niet op als geïsoleerde club maar staan uiteraard ook open voor samenwerking met andere burgers, overheden, bedrijfsleven en marktpartijen. En als ze onze visie, iedereen beter, niemand rijk mede onderschrijven en daar aan actief willen bijdragen zijn ze meer dan welkom.

Ambitie

We geloven dat we het meest kunnen bereiken als we samenwerken; dromers, denkers en doeners, jong en oud, theoretische en praktische mensen. We geloven ook dat we voor het beste resultaat ‘de energie moeten volgen’ in plaats van werken volgens bestaande structuren. We hanteren het leidende principe: iedereen beter, niemand rijk! We moeten gewoon beginnen; hier, nu, in Drimmelen en we geloven dat we dat in eerste instantie dorpsgericht moeten doen.

Maar waar gaan we dan mee beginnen? De huidige denk-, beleids- en werkkaders zijn sterk domein- en aanbiedersgericht. Dat werkt ‘vervreemding’ van groepen mensen in de hand. We willen breed insteken omdat we zien dat alles met alles samenhangt. We zien kansen op het brede gebied van deeleconomie, energietransitie, voedselvoorziening, klimaatadaptatie en zorg. Maar waar ‘de energie’ zit moet nog worden onderzocht.

 

Als intrinsiek gemotiveerde burgers willen we zelf graag initiatieven ontplooien. We stellen ons daarbij niet op als geïsoleerde club maar staan uiteraard ook open voor samenwerking met andere burgers, overheden, bedrijfsleven en marktpartijen. En als ze onze visie, iedereen beter, niemand rijk mede onderschrijven en daar aan actief willen bijdragen zijn ze meer dan welkom.

Een paar ambities:

 • Duurzaam Drimmelen wil een broedplaats zijn voor nieuwe, creatieve ideeën rond duurzaamheidsthema’s.
 • In 2022 zijn er nieuwe gemeenschappelijk bedreven initiatieven (commons) georganiseerd rond de thema’s ‘energievoorziening’ en ‘vervoer’. Denk aan bijvoorbeeld collectieve investeringen waarbij gemaakte winst in het collectief blijft i.p.v. naar private partij gaat en waarbij het collectief zorg draagt voor het gemeenschappelijke initiatief.
 • Data is een cruciale sleutel tot inzicht en plannenmakerij. We willen dat burgers veel meer vat krijgen op data die hun eigen leefomgeving aangaat, bijvoorbeeld door een burger gedreven data coöperatie op te zetten.
 • op onze broedplaats staan nog veel meer ideeën in wording

Focus

We besteden bij voorkeur aandacht aan zaken waar we positieve energie van krijgen. We zijn liever vóór iets dan dat we ergens op tegen zijn. We ontdekken liever in de praktijk hoe iets kan gaan werken dan dat we blindelings achter een visie, strategie of plan aan lopen.

Nu (zomer 2020) is er positieve energie onder een vaste schare bezoekers van de reguliere Duurzaamheidscafés. Daarnaast staat een groep mensen te popelen om zich in te zetten voor kansen in de energietransitie in onze gemeente. Vooralsnog ligt daarom de focus op het blijven organiseren van de duurzaamheidscafés met uiteenlopende onderwerpen en het opzetten van projecten die te maken hebben met energietransitie.

Nu (zomer 2020) is er positieve energie onder een vaste schare bezoekers van de reguliere Duurzaamheidscafés. Daarnaast staat een groep mensen te popelen om zich in te zetten voor kansen in de energietransitie in onze gemeente. Vooralsnog ligt daarom de focus op het blijven organiseren van de duurzaamheidscafés met uiteenlopende onderwerpen en het opzetten van projecten die te maken hebben met energietransitie.

Communicatie

Eén van de eerste acties waar we aandacht aan willen geven is onze eigen bekendheid middels bekende communicatiekanalen maar ook door mensen uit de gemeente te gaan interviewen o.b.v. een nog te ontwikkelen vragenlijst.

 

Vanuit Duurzaam Drimmelen doen wij mee met de door de gemeente gefaciliteerde werkgroep die bouwt aan het Actieplan Made Energieneutraal. Dit is een traject afkomstig uit de RES (Regionale Energie Strategie) voor de regio West-Brabant. We hopen op die manier ook een diverse groep inwoners te mobiliseren, vooral ook jongeren. Het gaat immers vooral om hun toekomst! En hoe mooi zou het zijn als jong en oud daar gezamenlijk in op gaan trekken!

Voor het opzetten van de vragenlijst en de communicatie daaromtrent willen we graag gebruik maken van (een deel van) de BGE-subsidie van het samenwerkingsverband in Drimmelen. De ontwikkelde tools (vragenlijst e.d.) worden uiteraard gedeeld met de samenwerkende partners, zodat deze ook in andere dorpen ingezet kunnen worden.

Het succes van ‘de burgers zijn aan zet’ (en dus van Duurzaam Drimmelen) is erg afhankelijk van het vermogen ons te mobiliseren. Alle soorten van deskundigheid kunnen we daarbij gebruiken: Technische mensen, rekenaars, communicatiedeskundigen, administratieve mensen, etc.

We willen ons zo organiseren dat we als burgers projecten zelf aan kunnen pakken en er voor zorgen dat zoveel mogelijk medeburgers die bekend zijn met hun lokale vraagstukken aansluiten en deelnemen aan projecten. We doen het voor onszelf, voor onze eigen toekomst.

We willen de inwoners van Drimmelen laten zien wat er al gebeurd binnen de gemeente, wat er nog meer kan gebeuren en aanzetten tot actie.

 

Daarnaast willen we via onze Transitiepagina ook verbindingen duiden en leggen met andere initiatieven buiten onze Gemeente, want niemand heeft alleen de wijsheid in pacht en samen weten we veel meer.

Broedplaats

Onze broedplaats zou je kunnen kenmerken als een Soft Space, een informele organisatievorm die een vrije ruimte biedt met kansen voor nieuwe initiatieven. Waarom een broedplaats? We zien dat traditionele rolverdeling overheid, wetenschap, marktpartijen nog veel te vaak acteren op het discrimineren van de burger. Die betaalt uiteindelijk toch wel, linksom of rechtsom en financiert zo indirect de winsten van marktpartijen mee. Dat moet toch ook anders kunnen. Daarom zijn nog veel nieuwe ideeën nodig.

Een belangrijk thema is de energietransitie. Daar is veel in mogelijk vanuit burgerinitiatief en ‘commons’. Bijvoorbeeld in Made is de jaarlijkse energierekening van alle gezinnen samen zo’n 9 miljoen euro. Alleen al door isolatie kunnen we de rekening 2,5 tot 3 miljoen euro naar beneden brengen! 

Als we daarnaast ook nog eens onze eigen energie kunnen opwekken dan kunnen we die andere 6 tot 6,5 miljoen euro ook nog eens binnen onze eigen gemeenschap houden. Als we het allemaal zelf gaan doen natuurlijk! Met een deel van dat geld kunnen we andere leuke, duurzame ontwikkelingen binnen Made ontwikkelen!

Een paar project ideeën die we willen oppakken:

 • Hoe mooi zou het zijn: minder lawaai van de A59 in het dorp Made, lokaal opgewekte groene stroom voor een kwart van de huishoudens in Made en een impuls voor elektrische deelauto’s.
 • Het onderzoeken en nader uitwerken van dit idee willen we doen samen met de gemeente Drimmelen in de ‘werkgroep energieneutraal Made’. Voor de mogelijkheid van de buurtbatterij willen we gebruik maken van het subsidiedeel voor dit project in de BGE-subsidie.
 • Het onderdeel ‘elektrische deelauto’s’ is wellicht samen met een initiatief in een ander dorp in Drimmelen nader uit te werken. Hierbij willen we ‘groot denken’ en ondertussen (kleine) dingen doen die kunnen. Want hoe zou het zijn als we In Drimmelen voor een groot deel eigenaar zijn van ons eigen energiesysteem? Dat vraagt om nauwkeurig inzicht van ons gebruik maar ook van welke energiebronnen we hebben en hoe afhankelijk we daar van zijn. Maar ook van onze wil om het systeem te veranderen. Verdere elektrificatie van het energiesysteem is daarbij een veelgehoorde optie in Nederland omdat het ook vele voordelen biedt. Verder is digitalisering van het systeem een kans om innovaties die in het huidige systeem niet mogelijk zijn toch mogelijk te maken. Als we dan toch energieneutraal willen worden, laten we het dan maar in één keer goed doen, van laaghangend fruit naar omdenken!

Wie durft er mee te denken in het verder ontwikkelen van zo’n prachtig idee! Duurzaam Drimmelen wil graag in contact treden met mensen die durven omdenken!

En dan energiebesparing. De gemeente Drimmelen en de Stichting Energie Transitie Drimmelen (STED) zetten hier vol op in. Hoe mooi zou het zijn als inwoners van Drimmelen die niet kunnen investeren in het verduurzamen van hun woning toch mee kunnen doen en ook kunnen genieten van meer comfort en een lagere energierekening. Op regionaal niveau worden hiervoor (financiële) constructies uitgewerkt.

Duurzaam Drimmelen wil hiertoe samenwerken op regionaal niveau en met de STED.

Naast initiatieven die al ‘in de pijplijn’ zitten staat de ideemachine bij ons altijd aan! Verdere project ideeën die onder de vlag van Duurzaam Drimmelen kunnen worden opgepakt als daar enthousiaste mensen voor opstaan. Hieronder een kleine selectie uit mogelijke projectideeën:

 

 • Opzetten voedselbos i.s.m. gemeente
 • Stimuleren biodiversiteit i.s.m. Kiemkracht
 • Klimaatadaptatie i.s.m. Waterschap Brabantse Delta
 • (Digitaal) simuleren samen met de bewoners van complexe transitieopgaven of scenario’s (evt. in spelvorm)
 • Als er iets nieuws op ons pad komt, zijn we gewend om ons te richten op de nadelen van dat ene nieuwe maar waarom kijken we niet naar hoe dat ene nieuwe in combinatie met andere bestaande of nieuwe initiatieven tot echte verbetering kunnen leiden? Bijvoorbeeld elektrisch vervoer. Dat is nu nog aan de dure kant voor velen. We zien het als een nieuwe vorm van mobiliteit. Maar als we het nu eens zouden zien als een nieuwe vorm van vervoer die ook nog eens kan helpen om de gevolgen van grilligheid van het weer (zon, wind) bij duurzame energie te minimaliseren? Koken op de accu van je auto die dan toch niet hoeft te rijden? Besparen op energiekosten omdat jouw auto jouw eigen privé energieleverancier wordt op het moment dat je dat nodig hebt? En wat te denken als je dit collectief zou gaan optimaliseren? Dan worden de auto’s misschien wel de nieuwe rijdende buurtbatterij! En gaandeweg ontdekken we dan misschien wel dat vervoer ook op een heel andere manier plaats kan vinden dan hoe we mobiliteit nu nog ‘ontwerpen’. Legio mogelijkheden!
 • dit zijn zomaar een paar voorbeelden maar we hebben nog meer ideeën in de pijplijn die erom vragen verder uitgewerkt te worden…