wie zijn wij?

Stichting Duurzaam Drimmelen is in 2012 opgericht met als doel het ‘duurzaam denken’ binnen de gemeente Drimmelen te stimuleren. Dit doen we door inwoners en organisaties te inspireren, te motiveren en samen te werken aan duurzaamheidsprojecten; dromen, denken en doen.

De door Duurzaam Drimmelen georganiseerde ‘duurzaamheidscafés’ zijn alom bekend. Zeer uiteenlopende thema’s worden besproken zoals afvalbeperking, lokaal biologisch voedsel, woningisolatie, biodiversiteit etc.

De stichting heeft een aantal zeer succesvolle collectieve inkoopacties voor zonnepanelen uitgevoerd en staat aan de wieg van de burgerparticipatie bij de windmolenontwikkeling langs de A16 en daarmee de oprichting van de STED (Stichting Energietransitie Drimmelen). Duurzaam Drimmelen heeft ook verbindingen gelegd tussen verschillende organisaties binnen en buiten de gemeente Drimmelen.

Het verleden ligt achter ons. De tijd is wat ons betreft rijp voor verbreding van het werkveld want duurzaamheid is veel meer dan zonnepanelen of andere energietransitie initiatieven. De stichting wil juist nu, in deze tijd van merkbare klimaatverandering, een pandemie en grote onzekerheid over de kracht van bestaande instituties en economische modellen nadruk leggen op waar het echt om gaat.

Wij willen meer zorg voor de aarde, zorg voor de mens en zorg voor de toekomst. Met onze toekomstvisie delen we onze ambities, onze ideeën in wording en een doorkijk naar concrete initiatieven door de komende jaren. We gaan van smal naar breed, maar wel steeds met focus.

 

En natuurlijk kunnen we dit niet alleen, daarom doen we bij deze ook graag een oproep bij ons aan te sluiten en samen met ons dit verder vorm te geven.

Wat doen wij?

Duurzaam Drimmelen is bekend om haar duurzaamheidscafe’s en heeft in 2018 voor het eerst activiteiten voor kinderen van de basisscholen georganiseerd op de duurzaamheidsdag (10 oktober). Ieder jaar worden ongeveer 6 duurzaamheidscafe’s gehouden. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn maatregelen die je zelf kunt nemen in het kader van de energietransitie, gemeentepolitiek en voedsel. De activiteiten op de duurzaamheidsdag worden georganiseerd samen met kinderopvangorganisatie Eskadee. Diverse vrijwilligersorganisaties werken eraan mee. Duurzaam Drimmelen heeft regelmatig overleg met de gemeente en andere organisaties.

Wat is duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over van alles waar we verstandig mee om moeten gaan als we de aarde nu en in de toekomst leefbaar willen houden. We moeten zuinig zijn met energie en als het even kan geen fossiele brandstoffen (olie en gas) meer gebruiken. Dan komt er minder CO2 in de lucht en wordt verdere opwarming van de aarde voorkomen. De aarde leefbaar houden betekent ook dat we moeten proberen te voorkomen dat planten en dieren uitsterven. Bij bijna alle beslissingen komt iets van duurzaamheid kijken. Niet alleen bij beslissingen van de overheid, maar ook de beslissingen over je eigen leven: hoe lang staan we onder de douche, gaan we ons huis isoleren, gaan we met de fiets of met de auto, enz, enz.

Wat willen wij?

Duurzaam Drimmelen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich ervan bewust zijn dat de keuzes die zij maken invloed hebben op de kwaliteit van het leven nu en in de toekomst. Daarom geven wij informatie over duurzaamheid in brede zin. Maar dat doen we alleen. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met andere vrijwilligersorganisaties, de gemeente, het onderwijs en bedrijven. Duurzaam Drimmelen heeft niet zelf de deskundugheid in huis, maar weet wel de weg.

Organisatie

Zonder een goede organisatie komt niets van de grond maar we zijn wel meer van het al doende ontdekken dan van het alles tot in de puntjes bureaucratisch vastleggen en inkaderen. Wij geloven dat de organisatiestructuur de energie die ontstaat volgt, niet andersom.

 Er zijn binnen de gemeente Drimmelen meerdere partijen die bezig zijn met duurzaamheidsthema’s. Zo kennen we onder andere Opgewekt Drimmelen, Kiemkracht, Traais Energie Collectief (TEC), Behoud Wagenbergs Landschap, Behoud Zwaluws Landschap, stichting Energie Transitie Drimmelen (STED), D’n Amerkant op en Goeie Kost.

Het is de ambitie van Duurzaam Drimmelen om met al deze partijen samen te werken en met deze partijen te verbinden zodat we elkaar kunnen versterken op overlappende doelstellingen.

 En natuurlijk staan we ook open om ons te verbinden met andere initiatieven die lokaal actief zijn en misschien duurzaamheid niet als 1e prio hebben maar er bewust of onbewust toch wel mee bezig zijn of van afhankelijk zijn, denk aan bijvoorbeeld Wij Zijn Drimmelen. Naast initiatieven die lokaal actief zijn kijken we echt ook wel verder dan onze neus lang is en zoeken daar actief ook verbindingen mee. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief Transitie Nederland waar een schat aan kennis ligt voor als je zelf in je buurt, dorp of stad wil starten met een duurzaam initiatief. Of wij mogen onze transitie initiatieven ook bij hen op de kaart zetten. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot nieuwe synergetische verbindingen.

wil je meehelpen bewustwording en informatie duurzaam te vergroten ?