wie zijn wij?

Duurzaam Drimmelen is een stichting die in de gemeente Drimmelen actief is op het gebied van duurzaamheid.

Wat doen wij?

Duurzaam Drimmelen is bekend om haar duurzaamheidscafe’s en heeft in 2018 voor het eerst activiteiten voor kinderen van de basisscholen georganiseerd op de duurzaamheidsdag (10 oktober). Ieder jaar worden ongeveer 6 duurzaamheidscafe’s gehouden. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn maatregelen die je zelf kunt nemen in het kader van de energietransitie, gemeentepolitiek en voedsel. De activiteiten op de duurzaamheidsdag worden georganiseerd samen met kinderopvangorganisatie Eskadee. Diverse vrijwilligersorganisaties werken eraan mee. Duurzaam Drimmelen heeft regelmatig overleg met de gemeente en andere organisaties.

Wat is duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over van alles waar we verstandig mee om moeten gaan als we de aarde nu en in de toekomst leefbaar willen houden. We moeten zuinig zijn met energie en als het even kan geen fossiele brandstoffen (olie en gas) meer gebruiken. Dan komt er minder CO2 in de lucht en wordt verdere opwarming van de aarde voorkomen. De aarde leefbaar houden betekent ook dat we moeten proberen te voorkomen dat planten en dieren uitsterven. Bij bijna alle beslissingen komt iets van duurzaamheid kijken. Niet alleen bij beslissingen van de overheid, maar ook de beslissingen over je eigen leven: hoe lang staan we onder de douche, gaan we ons huis isoleren, gaan we met de fiets of met de auto, enz, enz.

Wat willen wij?

Duurzaam Drimmelen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich ervan bewust zijn dat de keuzes die zij maken invloed hebben op de kwaliteit van het leven nu en in de toekomst. Daarom geven wij informatie over duurzaamheid in brede zin. Maar dat doen we alleen. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met andere vrijwilligersorganisaties, de gemeente, het onderwijs en bedrijven. Duurzaam Drimmelen heeft niet zelf de deskundugheid in huis, maar weet wel de weg.

wil je meehelpen bewustwording en informatie duurzaam te vergroten ?