Dorpsgericht Werken

Binnen Drimmelen kennen we dorpsgericht werken. Dorpskernen richten zich over het algemeen in eerste instantie op lokale initiatieven. Zo dragen wij vanuit Duurzaam Drimmelen bij aan het Brabant Geeft Energie subsidieproject waarin een aantal van onze dorpskernen zelfstandig projecten draaien. Deze geven we hier graag uitgebreid het woord, want de kennis die zij ontwikkelen is voor veel anderen ook wellicht interessant.

Maar duurzaamheid houdt niet op bij alleen dorpsgericht werken. Er zijn meer duurzame thema’s die niet specifiek op een dorpskern zijn af te beelden. Denk aan bijvoorbeeld duurzame mobiliteit tussen de kernen. Daarom willen we op deze pagina ook invulling gaan geven aan die ‘bredere’  thema’s. Denk hierbij aan thema’s zoals Energietransitie, Duurzame en Circulaire Economie, Klimaatadaptatie, Duurzame Mobiliteit en Natuur & Biodiversiteit. In het gemeentelijk programma Duurzaam Drimmelen worden dit de Big Five thema’s genoemd.