Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Kom op 19 november naar het duurzaamheidscafé

Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Zoals je in de vooraankondiging hebt gelezen besteden we in het duurzaamheidscafé van 19 november aandacht aan biodiversiteit in je eigen leefomgeving. Hoe kun je ervoor zorgen dat vlinders, insecten en andere beestjes het naar hun zin hebben in jouw tuin, en op hun beurt als voedsel kunnen dienen voor de vogels?

De sprekers zijn deze avond Arjen Stoop en Jan Ligthart. Arjen vertelt over het project Erven Plus, dat als doel heeft boerenerven levendiger te maken. Jan laat zien hoe je dat in je eigen tuin kunt doen.

Arjen Stoop is veldmedewerker van het coördinatiepunt landschapsbeheer van het Brabants Landschap en daarnaast actief bij de Madese Natuurvrienden.

Het project Erven Plus, waarbij het Brabants Landschap (provincie) en natuurorganisaties samenwerken, wil eraan bijdragen dat er weer meer leven komt op de (boeren)erven. Dat wil zeggen dat erfbewoners zoals mussen, zwaluwen, steenuilen en vleermuizen er hun plek kunnen vinden, om te nestelen en voor voedsel.

Eigenaren/bewoners van het buitengebied en de kernrandzone van onze dorpen in de gemeente Drimmelen kunnen gebruik maken van een laagdrempelige regeling waarbij hun erf door deskundige mensen word gescand. Die scan wordt gedaan door de ogen van de erfbewoners. Een ringmus die wel een plekje onder de dakpannen heeft maar geen voedsel voor de jongen heeft een probleem, dat kan worden opgelost. De erfscanners geven advies over maatregelen die je kunt nemen, zoals het aanbrengen van beplanting en het ophangen van nestkasten. Arjen laat natuurlijk ook nestkasten zien.

Nu het buitengebied vergeleken met vroeger leger en schraler is geworden is de aanwezigheid van stads- en dorpsnatuur extra belangrijk. En dan komen onze tuinen in beeld.

Hoe kan je je tuin inrichten en andere maatregelen treffen om het voor onze erfbewoners aantrekkelijk te maken om daar een ‘thuis’ te vinden? Daar hoef je echt geen grote tuin voor te hebben. En wie geen tuin heeft kan ook het balkon aantrekkelijk maken.

Jan Ligthart van de stichting BEI (bijen educatie en informatie) laat aan de hand van eigen foto’s zien hoe je dat kan doen. Dit “natuurinclusieve” tuinieren is niet moeilijk en ook nog eens goedkoper.

Je bent welkom op dinsdag 19 november. Het café vindt plaats bij de Madese Natuurvrienden, Kievitstraat 3 in Made en begint om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. En neem je buren mee!

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tot ziens op 19 november!