Categorieën
Duurzaamheidscafe

Nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 21 januari 2020

Leerzame pubquiz tijdens nieuwjaarsbijeenkomst van
Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht.

Hoeveel bladluizen kan een lieveheersbeestje per maand eten?
Joost mag het weten!

Dit jaar hebben Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht voor de eerste keer samen een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, en wel op 21 januari.

Van beide organisaties die avond natuurlijk een terugblik en een vooruitblik. En omdat het ook een leuke avond moest worden konden de bezoekers meedoen met een pubquiz over duurzaamheid en biodiversiteit. Dat alles afgesloten met een drankje en biologische hapjes, en zoals gebruikelijk bij de Madese Natuurvrienden.

De terugblik en de vooruitblik van de twee organisaties waren iets uitgebreider dan wanneer alleen de eigen “aanhang” aanwezig is, die vaak al het nodige weet van zijn eigen organisatie. Duurzaam Drimmelen heeft zo zijn eigen vaste gasten, waar zich trouwens steeds nieuwe bij aansluiten, maar de mensen van het platform Kiemkracht kennen ze nog niet allemaal. De meeste Kiemkrachters zijn geen vaste bezoekers van de duurzaamheidscafé’s.

Er is in ieder geval één ding dat hen bindt: dat zij zich ervoor inzetten dat de blauwgroene gemeente Drimmelen nu en in de toekomst een goede plek blijft om te wonen. Wat zeker wordt onderschreven door Jürgen Vissers, de wethouder van duurzaamheid die een van de bezoekers was.

Melang Haarbrink van het platform Kiemkracht Drimmelen liet aan de hand van foto’s zien wat Kiemkracht de afgelopen twee jaar zoal heeft gedaan. Praktische dingen, zoals de aanleg van een oeverzwaluwen-wand in Lage Zwaluwe, een pluktuin in Hooge Zwaluwe en het realiseren van bijenlinten, zodat de wilde bijen verder kunnen trekken als ze dat willen. Momenteel zet Kiemkracht zich in voor het behoud van de bomen in de gemeente – iets waar de meeste inwoners het van harte mee eens zijn. Er is steeds vaker overleg met de gemeente over allerlei zaken die met biodiversiteit te maken hebben. Ook wordt aansluiting gezocht bij landelijke evenementen, zoals de “nacht van de nacht” waarin aandacht wordt besteed aan wat licht doet met de natuur. Met dit soort activiteiten wil Kiemkracht in de toekomst doorgaan, ook samen met andere organisaties, waaronder Duurzaam Drimmelen.

Carla Burger, bestuurslid van de stichting Duurzaam Drimmelen, vertelde haar verhaal zonder foto’s; op de foto’s van de café’s is meestal niet veel meer te zien dan de spreker van die avond en de bezoekers. Per jaar worden 6 tot 8 duurzaamheidscafé’s gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over groene daken, infraroodpanelen voor verwarming, voedselverspilling. Duurzaam Drimmelen werkt samen met de energieambassadeurs, met Goeie Kost voor de seizoensafsluiting in juni en met de Madese Natuurvrienden, waar de meeste café’s plaatsvinden.

Wat samenwerken betreft is de duurzaamheidsmiddag in oktober voor het basisonderwijs eigenlijk het mooiste voorbeeld. Daaraan deden in 2019 diverse mensen van Kiemkracht, de Madese Natuurvrienden en Goeie Kost mee. De gemeente stelde de hal van het gemeentehuis beschikbaar en zorgde dat de Ontdekbus er was. De inzet van kinderopvangorganisatie Eskadee bij de organisatie van de duurzaamheidsmiddag was onmisbaar. Ook dit jaar komt er weer een duurzaamheidsdag of –middag. Daarvoor kunnen we best nog wat vrijwilllgers gebruiken, aldus Carla.

Voor de pubquiz werden de bezoekers ingedeeld in teams die allemaal een naam moesten verzinnen. De teams moesten 21 vragen beantwoorden, over duurzaamheid (opwarming van de aarde, energie), biodiversiteit (natuur) en de gemeente Drimmelen. De meest uiteenlopende vragen kwamen voorbij, en voor iedere vraag kregen de teams maar 30 seconden. Quizmaster Jan Ligthart las de vragen voor, daarbij ondersteund door dia’s, die het eigenlijk verdienden langer in beeld te blijven, zo mooi zagen ze eruit.

Weet jij hoe veel windmolens er volgend jaar langs de A-16 komen te staan? En hoe veel procent van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor biologische landbouw? En hoe veel bladluizen een lieveheersbeestje per maand kan eten? Joost mag het weten!

Vervolgens was het pauze voor een extra ronde met koffie of thee en met koekjes van Cedric en Gerdy Bousché van het voedselbos Veld voor Verder in Hooge Zwaluwe.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Na de pauze werd het natuurlijk spannend, want toen maakte Jan Ligthart de antwoorden bekend en konden de teams hun punten tellen. Een gelegenheid om de mooie dia’s met de vragen nog een keer te laten zien. Bij de vaak onverwachte antwoorden werd soms een uitgebreide uitleg gegeven, zodat iedereen er nog wat van kon opsteken.

Er komen dus 28 windmolens langs de A-16, 3% van het Nederlandse landbouwareaal wordt gebruikt voor biologische landbouw, en een lieveheersbeestje kan tot wel 3000 bladluizen per maand eten. En de winnaar was het team met de naam “Joost mag het weten”!

Daarna werd er nog gezellig gegeten en gedronken. Ook de hapjes waren gemaakt door Cedric en Gerdy Bousché.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht was zo een geslaagd resultaat van de al eerder begonnen samenwerking, die beide organisaties in 2020 willen voortzetten.

Duurzaam Drimmelen/MV/27-01-2020

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht op dinsdag 21 januari 2020

Doe mee met de pubquiz!

Dit jaar houden Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht voor de eerste keer samen een nieuwjaarsbijeenkomst.
Daar hoor je wat de twee organisaties het afgelopen jaar hebben bereikt en wat hun plannen voor de toekomst zijn. Gezamenlijke plannen ook, want Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht werken steeds meer samen.
Maar we willen ook een leuke avond aanbieden. Daarom nodigen wij je uit om mee te doen aan onze pubquiz.
Omdat het de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar is zal een drankje en een hapje niet ontbreken. Zoals gebruikelijk weer bij de Madese Natuurvrienden.

Zoals jullie weten is het motto van Duurzaam Drimmelen “Samen werken aan duurzaamheid”. Dat doen wij onder meer door kennis en informatie over te brengen via de duurzaamheidscafé’s en de jaarlijkse duurzaamheidsdag voor het basisonderwijs.
De afgelopen jaren zijn al heel wat onderwerpen voorbij gekomen: van woningisolatie tot elektrisch rijden, van omgaan met afval tot warmtepompen, van windmolens tot groene daken, van zonnepanelen tot voedselproductie en -consumptie. Het kan niet anders dan daarbij samen te werken met anderen, die de kennis in huis hebben. Zoals de sprekers die wij uitnodigen, en vrijwilligersorganisaties zoals de Madese Natuurvrienden waar de café’s meestal plaatsvinden, en Goeie Kost dat altijd zorgt voor een goede seizoensafsluiting in juni.
Kennis, deskundigheid en betrokkenheid is er ook bij het platform Kiemkracht Drimmelen. Daarin zitten mensen die zich inzetten voor o.a. bomen, planten, vogels, vleermuizen en insecten. Sommigen van hen vertegenwoordigen andere vrijwilligersorganisaties. Kiemkracht heeft als motto “Samen bewust omgaan met en werken aan ons mooie gebied voor een biodiverse blauwgroene leefomgeving.” Kiemkracht besteedt jaarlijks bijvoorbeeld aandacht aan de nationale boomfeestdag en de nacht van de nacht. Ze hebben een pluktuin en een oeverzwaluwenwand gerealiseerd in Hooge Zwaluwe en hebben onlangs met succes bij de gemeente aandacht gevraagd voor biodiversiteit langs de N-285 van Wagenberg naar de rotonde Zevenbergschenhoek. Kiemkracht doet ook veel projecten voor en met kinderen en werkte mee aan de duurzaamheidsdag.
Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht willen eraan bijdragen dat onze gemeente nu en in de toekomst en goede plek blijft om te wonen. Daarover zijn zij allebei gesprekspartner van de gemeente.

In de pubquiz kun je jouw kennis over duurzaamheid en biodiversiteit testen. Misschien een idee om je alvast voor te bereiden. Op internet kun je veel informatie vinden. Daar hebben de opstellers van de vragen zich trouwens ook door laten inspireren.
Verder blijft het een verrassing.
Na de prijsuitreiking vindt de nieuwjaarsborrel plaats met zoals altijd biologische hapjes en drankjes. Daarvoor zorgen deze keer Cedric en Gerdy Bousché, de eigenaren van het Voedselbos Veld voor Verder in Hooge Zwaluwe.

De nieuwjaarsbijeenkomst van Duurzaam Drimmelen en Kiemkracht vindt plaats in het clubhuis van De Madese Natuurvrienden op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur; inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er een feestelijke borrel om het nieuwe jaar in te luiden.
Clubhuis De Liniehof staat aan de Kievitstraat 3 in Made. Je kunt het niet missen want er staan wegwijzers.
Iedereen is van harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Tot ziens op 21 januari!

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Biodiversiteit op het erf en in je tuin

Informatie en plezier over bloemetjes en beestjes in het duurzaamheidscafé

Op 19 november stond het duurzaamheidscafé van Duurzaam Drimmelen in het teken van biodiversiteit. Kijk in het buitengebied en je ziet veel kale boerenerven. In de dorpen zie je veel betegelde tuinen. Daar is niet veel leven. Want zonder bloemen zijn er geen vlinders en bijen, en ook geen vogels, omdat er voor hen geen insecten en geen schuilplaatsen zijn. Dat moet anders, er moet weer meer leven komen: biodiversiteit!
Hoe, dat kregen de bezoekers te horen van Arjen Stoop en Jan Ligthart in het clubgebouw van de Madese Natuurvrienden.

Arjen Stoop, actief bij de Madese Natuurvrienden en in het dagelijks leven veldwerker bij Het Brabants Landschap, vertelde over het Project Erven Plus. Daarmee worden eigenaren van erven in het buitengebied ondersteund die meer leven op hun erf willen. Ook de gemeente Drimmelen doet mee aan het project, als een van de 24 Brabantse gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld. De gemeente neemt de helft van de kosten voor haar rekening of liever gezegd: de gemeente heeft een bedrag beschikbaar gesteld dat door Het Brabants Landschap met hetzelfde bedrag is aangevuld.
De regeling werkt zó. De eigenaar van een erf meldt zich aan, waarna een erfscan wordt gedaan. Die leidt tot een advies op maat. Over de beplanting, waar die moet komen te staan, en waar bijvoorbeeld nestkasjes moeten worden opgehangen. Het plantgoed en de nestkasten worden vervolgens geleverd.
Daarná moet natuurlijk worden gemonitord of de biodiversiteit op dat erf door de maatregelen is vergroot. Dat doen de Madese Natuurvrienden. Als het bijvoorbeeld de bedoeling is dat er meer zwaluwen op een erf nestelen dan worden de nestjes geteld en blijkt of het doel wordt bereikt.

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Kom op 19 november naar het duurzaamheidscafé

Biodiversiteit: ook in je eigen tuin

Zoals je in de vooraankondiging hebt gelezen besteden we in het duurzaamheidscafé van 19 november aandacht aan biodiversiteit in je eigen leefomgeving. Hoe kun je ervoor zorgen dat vlinders, insecten en andere beestjes het naar hun zin hebben in jouw tuin, en op hun beurt als voedsel kunnen dienen voor de vogels?

De sprekers zijn deze avond Arjen Stoop en Jan Ligthart. Arjen vertelt over het project Erven Plus, dat als doel heeft boerenerven levendiger te maken. Jan laat zien hoe je dat in je eigen tuin kunt doen.

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Energie kan niet verloren gaan!

Energieambassadeur Fred Nicolaas zette de bezoekers van het Duurzaamheidscafé van 22 oktober aan het denken over hun energieverbruik in huis en gaf een aantal tips mee

Voor het duurzaamheidscafé van 22 oktober had Duurzaam Drimmelen Fred Nicolaas uitgenodigd. Alles wat je altijd al wilde weten over je energieverbruik in huis zou aan de orde komen, maar dat bleek veel te veel te zijn. Hij beperkte zich daarom tot het gebruik van elektriciteit. Dat was volgens hem geen probleem want “bij elektriciteit sta je zelf aan het roer. Je kunt nu al alle maatregelen nemen die je nodig vindt.” Los van wanneer we van het gas af gaan.
Waarschijnlijk kijken veel van de bezoekers na deze avond anders naar hun energieverbruik en hun “energieslurpers”. En zijn zij (nog meer) gemotiveerd om maatregelen te nemen om verspilling van energie te verminderen.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Fred Nicolaas is een van de inmiddels vier energieambassadeurs in de gemeente Drimmelen, bij wie je een gratis energieadvies kunt aanvragen voor je woning. Hij benadrukte dat de energieambassadeurs van niemand afhankelijk zijn, en met geen enkel bedrijf banden hebben. Wel is het zo dat de gemeente hun onkosten vergoedt en de kosten betaalt van de organisatie die de energieambassadeurs ondersteunt.
Fred is zoals hij zelf zegt een “techneut” en heeft altijd werk gehad waarin hij problemen moest oplossen. Om dat te kunnen doen moet je volgens hem wel weten waar het in wezen om gaat. Ook bij energiebesparing is dat natuurlijk zo. Daarom gaf Fred eerst een toelichting over de uitgangspunten.

Categorieën
Kiemkracht

Nacht van de nacht – Made

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Alles over je energieverbruik

Alles wat je altijd al wilde weten over je energieverbruik

Kom op 22 oktober naar het duurzaamheidscafé en krijg een antwoord op al je vragen

Zoals je weet organiseert Duurzaam Drimmelen regelmatig een duurzaamheidscafé waarin informatie wordt gegeven over allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Op die manier willen wij de mensen ook laten zien dat je zelf stappen kan zetten om duurzamer te leven. En dat dat helemaal niet moeilijk of vervelend hoeft te zijn.
Deze keer gaat het over je energieverbruik, om precies te zijn dat van je eigen huis. Energieambassadeur Fred Nicolaas neemt je mee en geeft een antwoord op al je vragen.

Iedere maand betaal je een bedrag voor gas en licht. Meestal gebeurt dat via een automatische incasso en hoef je daar verder geen aandacht aan te besteden. Voor velen is het in de zomer even spannend als de nieuwe maandbedragen worden vastgesteld op basis van het verbruik van de afgelopen 12 maanden. Maar er zijn ook mensen die hun energieverbruik regelmatig volgen, bijvoorbeeld met hun slimme meter. En die proberen
hun verbruik te verminderen. Over deze slimme meter en de opbrengst van
zonnepanelen zijn veel misverstanden.
We weten allemaal dat een lager energieverbruik de moeite waard kan zijn: voor onze portemonnee en voor het klimaat (duurzaamheid), maar ook voor het comfort in ons huis.

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Duurzaam Drimmelen zoekt vrijwilligers

 

Op 26 september was het bestuur aanwezig bij het Vrijwilligersevent 2019 in het Dongemond College in Made. Daar lieten allerlei vrijwilligersorganisaties zien wat zij te bieden hebben, en hoe leuk vrijwilligerswerk is.

Vrijwilligersevent 2019

Wij vonden dat Duurzaam Drimmelen daar niet mocht ontbreken. Carla Burger en Machteld van de Vijver hebben diverse mensen, bezoekers maar ook mensen van collega-vrijwilligersorganisaties, verteld wat Duurzaam Drimmelen doet en waar het voor staat. En natuurlijk dat vrijwilligers meer dan welkom zijn.
Duurzaam Drimmelen heeft een voorzitter nodig en andere vrijwilligers om haar activiteiten verder uit te bouwen. Op de website vind je de flyer en de vacatureteksten die wij natuurlijk bij ons hadden.

Heb je belangstelling om iets voor Duurzaam Drimmelen te doen of ken je iemand voor wie dat misschien wat is? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Carla en Machteld beantwoorden je vragen graag. In een gesprek, per telefoon, of per mail.

 

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Middag van de Duurzaamheid

Categorieën
Duurzaamheidscafe

Duurzaam wonen onder een groen dak

Kom naar het duurzaamheidscafé op 17 september om te horen en te zien wat dat inhoudt!

groendakplant_dak
Zo mooi kan een groen dak zijn.

Zoals je weet organiseert Duurzaam Drimmelen regelmatig een duurzaamheidscafé waarin informatie wordt gegeven over allerlei onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Op die manier willen wij de mensen ook laten zien dat je zelf stappen kan zetten om duurzamer te leven. En dat dat helemaal niet moeilijk of vervelend hoeft te zijn. En heb je er zelf (nog) niets aan, dan is het in ieder geval interessant om te weten.
Deze keer gaat het over een heel bijzondere manier van duurzaam wonen, namelijk onder een groen dak.